Projectbeschrijving

De sector

De primaire doelgroep is de Vlaamse melkveehouderij met 5 629 bedrijven en een omzet van € 695 miljoen.
De secundaire doelgroep zijn de toeleveringssector (180 bedrijven en € 3,3 miljard omzet) en de zuivelindustrie (235 bedrijven en € 2,9 miljard omzet) gezien de nood aan een ‘integrale ketenbenadering’.

De problematiek

De Vlaamse melkveesector staat voor grote uitdagingen. Een verder verduurzaming is noodzakelijk. Twee belangrijke problemen zijn het aanpakken van de methaanemissies en stikstofemissies. Deze laatste emissies komen voornamelijk vrij uit de mest. Dit in tegenstelling met methaan die hoofdzakelijk geproduceerd wordt in de pens van de koe tijdens de vertering van het voeder en daarna opgeboerd wordt.

Het doel

Het toepassen van methaanreducerende en stikstofefficiënte (voeder)strategieën op Vlaamse melkveebedrijven om het bedrijfsspecifiek ecologisch en economisch optimum te bereiken. Het komt erop neer dat een liter melk te produceren met zo weinig mogelijk impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs.

De werkwijze

WP1: onderzoekt de ecologische en economische impact van methaanreducerende en/of stikstofefficiënte voederstrategieën met 13 uiteenlopende Vlaamse rantsoenen. Enerzijds wordt gekeken naar het stikstof of methaanremmend effect van de toegevoegde componenten, anderzijds zullen rantsoenen met uiteenlopende samenstelling (type ruwvoeder, bijproducten, eigen geteelde producten, EU-eiwitbronnen, krachtvoedersamenstelling) bestudeerd worden.
WP2: toetst interessantste voederstrategieën op hun effect op de prestaties, zowel op ILVO als op pilootbedrijven.
WP3: bepaalt de ecologische en economische impact van de voederstrategieën via levenscyclus- en efficiëntie-analyse.
WP4: bouwt praktijktool, leidt tot strategieën die methaan reduceren en/of stikstofefficiënt en rendabel zijn per bedrijf.
WP5: Valorisatie

De valorisatie

  • Kennis bundelen en vertalen via website, nieuwsbrieven en vakbladen (4 artikels)
  • Kennis verspreiden en overdragen via 4 demonstraties, 4 workshops, (2 eigen) studiedagen en voorlichting
  • Implementatie faciliteren van een praktijktool en verworven expertise aanwenden voor over met melkveesector overheid en VLAM
  • Implementatie valideren via een enquête

Projectduur

1 december 2014 - 30 november 2018