Agenda

Ingaven voor november 2018

11/12/2018

Studiedag Reductiemogelijkheden van methaan- en ammoniakemissie bij rundvee

ILVO en het Departement Landbouw en Visserij stellen de resultaten voor van het onderzoek naar reductiemogelijkheden van methaan- en ammoniakemissie in de rundveehouderij. Daarnaast wordt een stand van zaken gegeven over het beleid rond de emissieproblematiek.
lees meer ...

© .