Doel van het project

Het toepassen van methaanreducerende en stikstofefficiënte (voeder)strategieën op Vlaamse melkveebedrijven om het bedrijfsspecifiek ecologisch en economisch optimum te bereiken. Het komt erop neer dat een liter melk te produceren met zo weinig mogelijk impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs.

Acroniem

SMART melken (Stikstof, Methaan Aanpakken voor een Rundvee Toekomst)

melkmais

Partners

ILVO

Boerenbond

Agentschap innoveren en ondernemen

Cofinanciers

© .