Enquête

SMART staat voor Stikstof en Methaan Aanpakken voor een Rundveehouderij met Toekomst. In dit project sloegen ILVO en Innovatiesteunpunt de handen in elkaar op zoek naar strategieën op basis van verschillende rantsoenen en additieven om de milieu-impact te verlagen. Uiteraard was er ook oog voor het economisch plaatje: extra kosten en invloed op melkproductie werden meegeteld.

In het project werd een online praktijktool ontwikkeld om melkveehouders te helpen hun bedrijfsvoering economisch en ecologisch te optimaliseren via methaanreductie en stikstofefficiëntie. Naast de ontwikkeling van de praktijktool werden ook kennisfiches opgesteld en zette het project in op een betere verspreiding van kennis over methaan en ammoniak bij de Vlaamse melkveehouders. Via een enquête werd bij de start van het project gepolst naar deze kennis aan de hand van enkele opvallende cijfers en weetjes, deze enquête wordt nu, aan het einde van het project, herhaald.

Enquête

© .