Nieuws

Eigen verslaggeving - vrijdag 7 oktober 2016

Studiedag 6 oktober 2016: Methaanreductie via rundveevoeding: realiteit of illusie?


Studiedag 6 oktober 2016:

Methaanreductie via rundveevoeding: realiteit of illusie?

Symposium in  het kader van VLAIO LA-traject SMART melken

Meer dan 100 aanwezigen op onze studiedag “Methaanreductie via rundveevoeding: realiteit of illusie?”. Iedereen was benieuwd of ons antwoord realiteit of illusie zou zijn.

Na een korte inleiding door Joris Relaes en Sam De Campeneere over de huidige Europese en Vlaamse situatie inzake klimaat en broeikasgasemissies in de landbouw, kwamen de rundvee-onderzoekers van ILVO aan het woord. Nico Peiren lichtte eerst toe welke meettechnieken op ILVO aanwezig zijn om de methaanemissies te meten en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het opzetten en uitvoeren van methaanproeven. Vervolgens werden de resultaten van enkele afgeronde proeven i.k.v. SMART Melken toegelicht door Dorien Van Wesemael en Leen Vandaele. Na de koffiepauze kwamen resultaten van iets fundamenteler onderzoek aan bod. Zo presenteerde Karen Goossens een proef die naging of het nu de koe of het voeder is die het sterkst de samenstelling van het microbioom in de pens en de methaanproductie door de koe bepaalt. Karen toonde daarnaast ook resultaten van een proef die het effect van rasverschillen op het pensmicrobioom en de methaanuitstoot naging. Als laatste presentatie van de dag bracht Sieglinde Debruyne de resultaten van een Early Life Programming-proef bij Holstein-kalveren waaruit het belang van een goede kalveropfok duidelijk naar voor kwam.

Of we de ultieme oplossing gevonden hebben voor de problematiek? Nog niet helemaal, maar we zijn alvast goed op weg om de bevindingen van ons onderzoek te vertalen naar de praktijk. Getuige daarvan de positieve reacties na afloop van deze studiedag!

De presentaties van deze studiedag zijn terug te vinden op de ILVO-website.

© .